Om biodynamiskt och vår tro på naturen

På Restaurang Biologi tror vi på naturen.

Vi använder noga utvalda råvaror i säsong, tillagar dem från grunden med kunskap om tekniker. Då behövs det inga konstiga tillsatser.

Visst är det lite jobbigare. Men när man har mat och dryck som sin passion så tar man heller inga genvägar.

Det märks på kvaliteten.

Det märks på smaken.

Vi värdesätter biodynamiska produkter högt och använder dem så ofta vi kan. Ibland får vi frågan om vad biodynamiskt egentligen innebär, så här har vi sammanfattat några viktiga hörnstenar.

Biodynamiskt handlar om att arbeta med naturen på naturens villkor. Genom att behandla jorden varsamt och läsa av naturen kan vi få så mycket tillbaka. Det är ett hållbart förhållningssätt, som bidrar till en bättre värld för oss, djuren, naturen och framtiden.

Biodynamisk odling är en av de äldsta ekologiska inriktningarna. På biodynamiska odlare ställs det höga krav, förutom ett gediget kunnande om odling och ekologi krävs ofta insikter i människokunskap och pedagogik. En biodynamisk odling uppfyller alla KRAVs regler. Den biodynamiska odlingen förutsätter s.k. kretsloppsjordbruk, vilket kräver en viss djurhållning, eller samarbete med en gård som har biodynamisk eller ekologisk djurhållning.

För att kontrollera den biodynamiska odlingen finns Svenska Demetrförbundet, ett kontrollorgan som certifierar biodynamiska odlare och förädlade. Demetermärket garanterar att produkten är framställd av råvaror som odlats biodynamiskt. Demeterförbundets regler är för närvarande de strängaste som finns inom ekologisk odling. De är gemensamma över hela världen, genom Demeter Internationals arbete.

Den biodynamiska odlaren använder varken kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO) och ser till att växtföljden är allsidig och djurhållningen balanserad.

Biodynamiskt odlade produkter uppfyller alla de krav på ekologisk odling som krävs enligt EUs ekologiska regler eller KRAVs regler. Till detta kommer så Demeterreglerna. Det ekologiska tänkandet tas här ett steg längre genom att den biodynamiska gården betraktas som ett kretslopp där man eftersträvar balans mellan foderproduktion, antalet djur och åkerareal. Målet är att gården ska vara självförsörjande när det gäller foder och gödsel. Det är heller inte tillåtet att bedriva konventionell odling på delar av gården.

Allt vi serverar på Restaurang Biologi är inte biodynamiskt eller ekologiskt. Det har olika orsaker, till exempel är vissa av våra leverantörer små och har inte möjlighet att genomgå de processer som krävs för certifiering. Alla leverantörer är emellertid noga utvalda och vi vet att de delar vår syn på hållbart jordbruk och etisk djurhållning.

Vi kan sammanfatta Restaurang Biologi med »100 procent natur«. Vi använder inga konstiga tillsatser eller metoder för att bereda maten. Bara ren matglädje.

Fråga oss gärna vad i menyn som är ekologiskt och biodynamiskt så berättar vi gärna.