Biologiska muséet blir ambitiös restaurang

Biologiska museets byggnad är ett välkänt landmärke på Djurgården. Huset uppfördes 1893 och ritades av arkitekten Agi Lindegren som hade de norska medeltida stavkyrkorna som förebild. Fyra år senare, 1887, var det en av de stora attraktionerna på Stockholmsutställningen. Museet grundade av Gustaf Kolthoff‚ som bland annat var konservator‚ amatörzoolog och författare. Det har varit i Skansens ägo sedan 1970. Den 31 augusti 2017 stänger museet och i lokalerna kommer du därefter att hitta Restaurang Biologi, som är ett samarbete mellan Skansen och traktör KC Wallberg.

Restaurang Biologi kommer att behålla interiören. Som gäst kommer du att äta i en härlig miljö, mitt bland samlingar av skandinaviska däggdjur och fåglar i sin naturliga ekologiska miljö.

Biologiska museets blev vid redan öppnandet välkänt, mycket tack vare dess pedagogiska nysatsning att för första gången utnyttja dioramatekniken storskaligt för att åskådliggöra naturmiljöer. Dioramat sammansmälter perspektiviskt förgrunden med fonden. De stora bakgrundsmålningarna utfördes av konstnären Bruno Liljefors‚ känd för sina djur- och naturmålningar. Dessa kommer givetvis att behållas och fortfarande kunna beskådas av gästerna.

I det stora dioramat‚ som man ser från både första och andra våningen‚ framställs de olika landskapstyperna från inlandsnatur till kustlandskap.

Bottenvåningens två mindre dioramor visar motiv från Spetsbergen (Ishavsgrottan) samt en dalgång från östra Grönland.